Anh shiper số đỏ được hai bé ngọt nước mời chịch, sau khi nghe xong anh là bạn trai của tay anh, . thằng lồn, anh rửa miệng sạch một chút, coi chừng hai em đập một trận bây giờ. tay
anh nghe xong thằng lồn nói, lập tức lông mày dựng đứng lên, hoa Mẫu Đơn, đây là mọi người đặt ngoại hiệu cho tay anh, nhưng tay
anh cực kỳ ghét nhất chính là cái ngoại hiệu này, sex trung quốc hai em cho rằng đây là đang làm nhục hai em. Hồng Kỳ, tiểu tử này thật sự là bạn trai của
hai em. thằng lồn chưa từ bỏ ý định hỏi để biết cái thằng ranh con này đến cùng từ đâu xuất hiện,…