Cái lồn cực phẩm của em đồng nghiệp làm tim anh xao xuyến, vạn đi, như vậy thì mới có thể hình thành điểm quy mô cho toàn thôn. anh nội do dự một chút nói ra. 7 8 vạn. Ưm.. ít hơn chút nữa cũng được.
anh nội cho rằng anh không đồng ý. Ái da..nếu muốn làm cho toàn thôn, thì làm lớn hơn một chút, làm quy mô luôn, như vậy thì dân
thôn mới có thể kiếm được tiền nha, như vậy đi, trước anh sẽ bảo lãnh giải quyết cho anh vay 20 vạn, sex hiếp dâm như thế nào đây, được chưa. anh nội giờ
khắc này, dưới tâm trạng thoải mái vui vẻ nên đêm nay uống rất nhiều, anh hàng…