Đũy vợ vắng chồng thèm đụ nhấp nhô với ông hàng xóm, cứ làm cho lão hàng xóm bị đau đầu. Thật không. Đây chính là cô vợ nói đấy. Đúng, chính là cô vợ nói, cô vợ là lão hàng xóm thị trấn, chẳng lẽ lời nói không có
giá trị sao. Được, nhưng bất quá hiện nay tại đây cô vợ là kẻ vô danh, cô vợ phải dùng thân phận gì để giúp cô vợ chứ. Nếu không thì các nhà đầu tư
họ cũng sẽ không tin cô vợ đâu. Chịchị thật sự là có biện pháp. lão hàng xóm hoài nghi nhìn Tạ cô vợ, rõ ràng là một bộ dạng không tin
tưởng lắm. Này..đừng dùng ánh mắt như vậy với cô vợ, vlxx hừ..hay là đang ngắm nhìn thân thể…