Hai tên thợ sửa ống nước may mắn được chị chủ nhà cho chịch, như vậy thì có thể thấy rõ ràng bên trong khe thịt mềm chị chủ nhà hai bên mép nhỏ lật ra, cái động khẩu mở rộng, bên trong trào ra
số lớn mầu trắng ngà dịch nhờn, dính vào lên trên đám lông đen nồng đậm, sex trung quốc sau đó thì nhiểu xuống, rơi vào trên đất ấn ra một vài vết ướt. Nhìn
thấy hình ảnh chất lỏng từ cái cái lồn chị chủ nhà chảy ra như vậy, mỗi người đàn hai anh đều thực là xúc động, mà tự tay sáng tạo ra
tình cảnh này, hai anh lại càng nhiệt huyết mênh mông, kích động dị thường. Chẳng bao lâu sau,…