Hết phiên trực bác sỹ đê tiện tranh thủ sờ lồn em y tá hàng mũm, không có thích thú, beeg dùng sức giãy dụa lấy, nhưng bị bác sỹ ghì lấy thật chặt, hơn nữa cái miệng của bác sỹ đã đặt ở trên đôi môi
bác sỹ đào của nữ y tá, đầu lưỡi bác sỹ điên cuồng tấn công lấy hàm răng nữ y tá, nhưng ngay lúc bác sỹ cho rằng đã bác sỹ, thì phát sinh ngoài ý
muốn, nữ y tá rõ ràng dùng sức cắn môi trên của bác sỹ, không phải là giả vờ cắn, mà là cắn thật, bởi vì bác sỹ đã cảm giác
được trong miệng mình đã có mùi máu tanh. bác sỹ liền đẩy nữ y tá ra, người đàn bà này…