Ngày công tác sợ hãi của em Maki Tomoda dâm đãng, năm mà cậu chưa về khiến Maki Tomoda không chịu được. Đã lờ mờ hiểu được ý của Maki Tomoda rồi nhưng mà anh vẫn hỏi lại, Nghĩa là sao hả Maki Tomoda. Thì cho Maki Tomoda
sờ cái của anh một chút, Maki Tomoda thèm hơi của đàn ông lắm. Nhưng mà anh là chồng của Maki Tomoda mà, làm thế sao tiện. Trong đầu anh nghĩ không ngờ
bà Maki Tomoda của vợ dâm đãng như vậy, gạ gẫm anh luôn. Chắc có lẽ do nhu cầu của cơ thể khiến Maki Tomoda không chịu được. Thấy anh bảo thế thì Maki Tomoda nói
tiếp, Có sao đâu, anh không nói, Maki Tomoda không nói thì ai biết nào. Hơn nữa đêm rồi, sex không che trong nhà của…