Người vợ ngứa lồn vụng trộm với thằng hàng xóm, truyền ra ngoài bao nhiêu lời ong tiếng ve, mình thì giờ không sợ, nhưng em nó lại sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh hàng xóm,
huống chi hiện tại anh hàng xóm lại đang cùng với một người phụ nữ có lai lịch rất lớn là tay anh hàng xóm nói chuyện yêu thương, cho nên em nó càng
thêm ức chế nội tâm khát vọng của mình áp chế, nhưng đó là ý nghĩ riêng của của em nó, beeg còn anh hàng xóm thì không nghĩ như vậy. Lê có ăn no hay
không thì chẳng thành vấn đề, bây giờ cứ để cho chủ nhiệm thôn của họ tiếp đãi em nó là…