Phệt em người mẫu sexy hàng họ ngọt nước bú cu chuyên nghiệp, khóa cửa. Trước đây em người mẫu luôn kỹ lưỡng mấy chuyện này nhưng từ hôm nay có lẽ không cần phải thế. Nàng muốn khiêu khích, muốn lặp lại cái ý
tưởng trêu chọc anh mình. Ra đóng cửa chỉ là lý do để em người mẫu kiểm tra những suy đoán trong đầu mà thôi. Thay vì dập sát cửa khóa chốt thì em người mẫu
lại thò đầu nhìn ra, jav đèn phòng anh vẫn sáng có nghĩa là nó chưa ngủ, không biết là đang học bài hay tám chuyện trên điện thoại. em người mẫu định
quay vào thì bắt gặp một vệt chảy rất nhỏ trên cánh cửa và một giọt nhiễu trên sàn nhà. Nếu bình thường chắc em người mẫu đã…