Say đắm chống đẩy em người yêu Nozomi Momoki ngọt nước, mọi người cứ đối xử với mình một cách bình đẳng như mọi người, cho dù là có bị lãnh đạo chửi mắng một trận thì nàng cũng chấp nhận, chứ trong thâm tam nàng cũng không muốn mọi người xem mình là 1 bình hoa làm kiểng. Nàng cố nén không khoái ý đứng lên quay người đi, mọi người cũng không quan tâm đến, tiếp tục cuộc họp. Lưu Thành An nhìn thoáng qua bí thư khu ủy Trần Chấn Hoa, phim sex tập thể ra hiệu ông ta tiếp tục chủ trì hội nghị. Trần Chấn Hoa hắng giọng một cái nói ra Tiếp theo chúng ta thảo luận về vấn đề nhân sự, mời trưởng phòng tổ …