Say xỉn bị tay đồng nghiệp chén vợ ngọt nước của mình, thể của vợ của đồng nghiệp vậy, trên mặt anh biểu lộ sự say mê chìm đắm, bởi vì anh ở kế bên cạnh đống lửa, vợ của đồng nghiệp thì ở trong bóng tối dưới hồ, sex tập thể cho nên vợ của đồng nghiệp
mưa có thể trông rõ ràng nhất cử nhất động của anh, cho dù anh đôi khi vụng trộm liếc nhìn về hướng của vợ của đồng nghiệp cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng
lưng mơ hồ. Đến khi vợ của đồng nghiệp trông thấy anh cẩn thận tỉ mĩ giúp mình hong khô cái quần lót, trong lòng vợ của đồng nghiệp cảm thấy một loại xúc động
kỳ lạ dâng lên, anh cho rằng vợ của đồng nghiệp không có quay lại nhìn thấy anh, nên đã…