Xoạc đỏ lồn cô bồ nhí đáng yêu dáng cực nuột, tung vô ảnh, khi Tạ em bồ nhí xuất hiện trong tình huống hiện tại, lại làm em bồ nhí nhìn thấy hy vọng, cho nên lúc này mới dư lực ở trước mặt
hai anh chào hàng Tạ em bồ nhí, đây cũng là lý do em bồ nhí muốn thúc đẩy hai anh cùng Tạ em bồ nhí ở giữa phát triển thêm một
bước quan hệ gần hơn. Tâm tư của đàn bà có đôi khi là rất khó đoán, sex nhật bản cho nên hai anh mặc dù có một chút cảm giác hiểu được ý của Lưu gái
đẹp dâm dục, nhưng hai anh cũng không muốn suy đoán chuyện này thêm nữa, bởi vì có đoán cũng sẽ không đoán…